Prof. Dr. Çiğdem Papila

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Onkoloji Anabilimdalı

"Genç hanımların %70'i tedaviye direnç gösteriyor."