Benzer Ürünlerin (Saç Protezi-Peruk v.b) Tarihçesi ve Folligraft

Saç ile ilgili ilk girişimler M.Ö 3000’li yıllarda Mısır’lıların başlarına yerleştirdikleri saç ve benzeri hayvan kıllarıyla ortaya çıkmıştır. Daha sonra özellikle Ortaçağ’da, basit sentetik ve insan saçlarının özellikle kraliyet ve o zamanın yüksek hukuki şahıslarında kullanılmasının adet haline gelmesi saç sistemlerinde çıkış noktası olarak değerlendirilebilir. Daha sonra Hollywood’un altın çağı diye adlandırılan 1930’lu yıllarda Max Factor dünyada çığır açan makyaj mucizelerine doğala yakın perukları da ekledi. Fakat sahnelerde yaşanan bir çok zorluklardan dolayı 1950’li yıllarda Max Factor’ün sihirbazları, John Wayne, Frank Sinatra, George Burns gibi ünlü yıldızlara ilk olarak başa sabitlenen ilk sabit perukları uygulamaya başladılar. Bu uygulamalar zamanla gelişti ve Türkiye’de1991 yılında saç protezi diye adlandırılan saç sistemleri ortaya çıktı. Folligraf ®’tın 1995 yılında Amerika’nın en büyük saç sistemleri firması Onrite ®’ın sahibi Andrew Wright’in katkısıyla ortaya çıkması ve aynı tarihte Nova tarafından Türkiye’ye getirilmesi ise gerçeğe en yakın bu saç sistemlerinin miladı olmuştur.

социальные медиа