Ben kel değilim seyrek ve ince telli saçlara sahibim Folligraft bana uygun mu?

Foligraft® saçlı saçsız herkese uygun bir sistemdir. Ancak bu da tamamen kişinin isteğine bağlı bir konudur. Ancak saçlar tamamen dökülmeden yapılan işlemin avantajı şudur; Toplum sizin dökülme aşamalarınıza tanık olmadan yani tam dökülme gerçekleşmeden Folligraft kullanmaya başlarsanız çevrenize değişiklik ile ilgili açıklama yapmanıza gerek olmaz.

социальные медиа